کلیسا: انجمن مسیحیان

جماعت ایرانی / در قلب هوبارت استرالیا

Anjoman Masihian

ما شما را دعوت به پیوستن به ما هر جمعه در ساعت 1:00  بعد از ظهر  در کلیسای جامع سنت دیوید، هوبارت (در گوشه ای از خیابان موری و مکواری)  خواهیم کرد

اگر شما انگلیسی یا فارسی یا هر زبان دیگری صحبت می کنید از دیدار با شما خوشحال خواهیم شد.

Farsi-English Bibleامید ما براین است که برای پشتیبانی و تشویق به یکدیگر و به خصوص کسانی که به تازگی وارد هوبارت  شده اند و تنها می باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید:

ویل بریگز، 0428695156، will@saintdavids.org.au

Be Sociable, Share!

:15نوامبر

یک وعده غذایی مشترک، مشارکت و بحث در مرکز هی اسقف درخیابان 121 مکواری،هوبارت. (هر سه هفته یکبار)

 این هفته در تاریخ 22 نوامبر در ساعت 18:30 با ما همراه شوید .